Strafrecht en Bestuursrecht

Bel 0628756300

Mail: wezel@jadvocaten.nl

Advocaat mr A.M.T. Wezel heeft ruim vijftien jaar ervaring in de rechtspraktijk. Zij was werkzaam als Officier van Justitie en heeft een uitgebreide ervaring met grote strafzaken.

Daarnaast is mr Wezel Eerste Kamerlid.

Mr Wezel is gespecialiseerd op gebied van het fiscaal en het economisch strafrecht en het bestuurssanctierecht.

U kunt bij mr. Wezel onder meer terecht voor:

Rechtsbijstand aan ondernemingen, instellingen, overheid en particulieren bij:

– onderhandelingen en procedures tegen de AFM, DNB, Belastingdienst/Douane, de Inspectie SZW en de Inspectie leefomgeving en transport (ILT)

– vorderingen, invallen, getuigenverhoor, verdachtenverhoor en bezoeken van OM/politie/FIOD, AFM, DNB, Belastingdienst/Douane, Inspectie SZW, inspectie Opsporing en de ILT

– strafrechtelijke procedures ter zake verdenking van onder meer belastingfraude, BTW carrouselfraude, handel met voorkennis, marktmanipulatie, overtredingen van de WFT (Wet financieel toezicht), beleggingsfraude, faillissementsfraude, witwassen, ambtelijke omkoping, corruptie en milieudelicten

– beklagprocedure beslag

– ontnemingsprocedures

– fiscale strafbeschikkingsprocedures in douane en fiscale zaken

– zienswijze, dwangsom, bestuurlijke boete of bestuursdwang

– bezwaar en beroep

– (interne) onderzoeken naar onregelmatigheden binnen en rond ondernemingen en instellingen

– bijstand van slachtoffer en benadeelde partij in het strafproces

– het procederen over een schadevergoeding

– het traceren, bevriezen en terugvorderen van activa in binnen- en buitenland voor schadeverhaal

– beslaglegging door conservatoir beslag en executoriaal beslag

– 12 Sv procedure bij besluit niet vervolging

 

Neem vrijblijvend contact op met mr Anneke Wezel:

email: wezel@jadvocaten.nl

of 0628756300.