Advocaat

Heeft u een vraag? Bel ons nu

075 2026716

Bellen bij spoed 24/7

06 28756300

Jonkman is advocatenkantoor is de advocatenpraktijk van Mascha Jonkman. Jonkman heeft meer dan 20 jaar ervaring in de rechtspraktijk. U kunt rekenen op een professionele en oplossingsgerichte aanpak door een betrokken advocaat en redelijke tarieven. Neem vrijblijvend contact op. Een eerste kennismakingsgesprek is kosteloos (30 minuten)

Omgevingsrecht

Bestemmingplannen, omgevingsvergunningen, handhaving, planschade, overheidsaansprakelijkheid, vergunningen, bezwaar en beroep.

Vastgoedrecht

Koop- en verkoop, huurrecht woon- en bedrijfsruimte, bouwrecht, aansprakelijkheid, burenrecht, projectontwikkeling, zakelijke rechten.

Clienten

Ondernemers, instellingen, overheid, rechtsbijstandsverzekerden, particulieren. Geen gefinancierde rechtsbijstand.

Tarieven

Basistarief 180 Euro per uur exclusief BTW. Fixed fee afspraken en no cure, less pay afspraken zijn mogelijk. Wij staan voor heldere afspraken. Vraag ons vrijblijvend om een offerte.

Flexibele schil

Veel ondernemingen en overheden hebben tegenwoordig een advocaat in loondienst gezien de relatief lagere kosten. Niet elke onderneming heeft daar voldoende werk voor, en soms is vervanging nodig. Ik kan u dan tegen een aantrekkelijk tarief van dienst zijn.

Advocaat nodig?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismakingsgesprek

Laatste berichten

Laatste berichten JNW advocaten

Procedure over referendum cultuurcluster Zaanstad

De gemoederen in Zaanstad zijn al geruime tijd verhit door de komst van het zogenaamde Cultuurcluster. De bedoeling van de gemeente Zaanstad i...

De ingebrekestelling

Als u een overeenkomst hebt gesloten en de wederpartij niet de prestatie levert die mag worden verwacht, is het van groot belang dat u daarove...

Overlast door bomen van de buren, moeten ze weg?

Nu de lente in aantocht is komen er weer blaadjes aan de bomen en neemt ook de overlast door bomen en ander groen van de buren weer toe.  O...

Procedure over referendum cultuurcluster Zaanstad

De gemoederen in Zaanstad zijn al geruime tijd verhit door de komst van het zogenaamde Cultuurcluster. De bedoeling van de gemeente Zaanstad i...

Kunnen inwonende kinderen of ouders medehuurder worden?

Heeft u een goede advocaat medehuur nodig? Zoek dan niet verder. Wij kunnen u bijstaan op gebied van huurrecht, ook bij geschillen over medehu...

Eigenaar door verjaring?

De wetgever heeft in het Burgerlijk Wetboek bepalingen opgenomen die tot doel hebben maatschappelijke zekerheid te scheppen over situaties die...

No cure, no pay verbod voor advocaten

Het is advocaten in Nederland op grond van artikel 7.7. van de Verordening voor de advocatuur, zie:http://regelgeving.advocatenorde.nl/content...

Bouwleges, waar ligt de grens?

Een advocaat nodig voor procederen over bouwleges? Kies voor JNW advocaten voor direct een redelijk tarief en professionele rechtsbijstand. Ge...

De rechten en plichten van een afwikkelingsbewindvoerder over een nalatenschap

De taak van de afwikkelingsbewindvoerder wordt vastgelegd in het testament, en is in geval van een afwikkelingsbewindvoerder om in het belang ...

Door verhuurder gevorderde ontruiming afwezen maar waarschuwing in vonnis voor verdere overlast, beroep huurder mogelijk?

Deze zaak waar mr M.C. Jonkman als advocaat voor de huurder bij betrokken was, ging over door de verhuurder gestelde overlast. De huurder proc...

Motiveringsplicht bij legalisering bebouwing in bestemmingsplan

De gemeente heeft bij het toestaan van onder een vorig bestemmingsplan illegale bebouwing een grote mate van beleidsvrijheid. Deze beleidsvrij...

Bijstand bij onderzoeken, invallen en getuigenverhoren

Tijdige bijstand is ook in strafzaken van groot belang. Sinds kort is de aanwezigheid van een advocaat bij verhoren een recht. Mr A.M.T Wezel ...

Vind de beste advocaat voor uw zaak

Ervaring U kunt  op www.advocatenorde.nl zoeken naar informatie over een advocaat. Op www.rechtspraak.nl kunt u in uitspraken van rechters zo...

Wanneer is een huurovereenkomst geliberaliseerd en wat zijn de gevolgen?

Een huurcontract is geliberaliseerd als: bestaande bouw:  de overeenkomst  ná 1 juli 1994 gesloten is en waarbij waarbij de overeengekomen ...

Per 1 januari 2018 is trouwen in gemeenschap van goederen niet langer de standaard

Per 1 januari 2018 vervalt de huidige gemeenschap van goederen. Vanaf dat moment is sprake van een beperkte gemeenschap van goederen. Bij het...

Wat te doen als u een voornemen last onder dwangsom ontvangt

Wat te doen als u een voornemen last onder dwangsom ontvangt Een bestuursorgaan kan een last onder dwangsom opleggen. Dit laat een bestuurs...