Recht op vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekering, hoe pakt u dat aan?

Anders dan bijvoorbeeld in Duitsland, behandelen Nederlandse rechtsbijstandsverzekeraars zaken zelf. De nadruk ligt bij rechtsbijstandsverzekeraars op het zo laag mogelijk houden van de kosten. Ervaring en kennis staan niet voorop. Dat kan voor u een reden zijn om zelf een advocaat te kiezen.

U heeft recht op vrije advocaatkeuze, ook in de voorfase van een procedure, en ook als bijstand door een advocaat niet verplicht is. Zie: https://www.advocatenorde.nl/nieuws/vrije-advocaatkeuze-bij-rechtsbijstandsverzekering.

Rechtsbijstandsverzekeraars proberen de vrije advocaatkeuze lastig te maken door het vragen van een eigen bijdragen en door het verbinden van lagere vergoedingen aan vrije advocaatkeuze. Het Europees Hof van Justitie heeft uitgesproken dat de vergoedingen niet zo laag mogen zijn dat de vrije advocaatkeuze daardoor onevenredig wordt belemmerd, maar de vraag is wanneer dat het geval is.

De verzekerde bedragen verschillen per verzekeraar, en zijn te vinden in uw polis en de algemene voorwaarden van uw verzekeraar. Als geen sprake is van verplichte rechtsbijstand door een advocaat (een advocaat is onder meer verplicht bij rechtszaken over een vordering van onbepaalde waarde, voor zaken met een belang met een waarde van meer dan 25.000 Euro, voor een verzoek tot het leggen van beslag), maar niet voor huurzaken, arbeidsrecht en bestuursrechtszaken) geldt in de regel een lager maximum, dat soms maar enkele duizenden Euro’s bedraagt. Dat is zeker bij complexe procedures en als beroep gewenst is te weinig om de advocaatkosten te dekken.

Het is zaak om dat goed uit te zoeken. Als u twijfelt over de juistheid van de behandeling van uw zaak kunt u een advocaat ook eventueel vragen de zaak niet geheel te behandelen maar over de behandeling te adviseren, waarbij u dan die (lagere) kosten zelf betaalt.

Als u zelf een advocaat wilt kiezen, moet u dat aan uw verzekeraar melden. Het is verstandig eerst de advocaat te benaderen en een behandelingsplan/offerte te vragen, zodat duidelijk is wat de kosten ongeveer zullen zijn. U kunt de advocaat niet al laten beginnen met werkzaamheden voordat u een akkoord van uw verzekeraar heeft.

Wilt u meer informatie? Bel of mail vrijblijvend met mr Mascha Jonkman, 0625000951, mail: jonkman@jadvocaten.nl

%d bloggers liken dit: