Wij staan u graag bij bij zaken op gebied van het burenrecht.

Het burenrecht gaat over hoe eigenaars van naburige erven zich tegenover elkaar moeten gedragen. Een deel van het burenrecht is geregeld in Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, in artikelen 5:37 BW tot en met 5:59 BW. In boek 5 zijn zaken geregeld zoals het mogen afsluiten van het eigen erf, het niet mogen bouwen op de grond van een ander, de afstand tot de erfgrens van beplanting, overgroeiende beplanting, uitzicht op het erf van een ander, en het verbod op het veroorzaken van onrechtmatige hinder.

Geschillen met de buren zijn uiteraard erg naar, de onderlinge sfeer en het woongenot kunnen er ernstig onder lijden. Juridische actie roept maar al te vaak een tegenreactie op: een klacht over grensoverschrijdend bouwen brengt de buren bijvoorbeeld op het idee om te klagen over bomen die te dicht bij de erfgrens staan.

Het is belangrijk om goed te bepalen wat uw rechtspositie is. Wij kunnen u daarbij helpen.

Heeft u een geschil met uw buren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op: info@jadvocaten.nl.

%d bloggers liken dit: