Privacy Verklaring
Wij hechten veel waarde aan het recht op privacy en streven ernaar de persoonlijke gegevens die wij verzamelen en gebruiken te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en meer in het bijzonder met de Algemene Gegevensbeschermingsverordening (GDPR) en de relevante nationale uitvoeringswetgeving. In deze Privacyverklaring gaan we dieper in op de persoonlijke gegevens die we verzamelen, welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we persoonlijke  gegevens verzamelen, voor welke doeleinden we persoonlijke gegevens gebruiken en aan wie we persoonlijke gegevens  verstrekken. Verder bevat deze Privacyverklaring belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarom raden wij u aan deze Privacyverklaring zeer zorgvuldig te lezen. 

Privacy statement
JVW Advocaten is de verwerkingsverantwoordelijke en is gevestigd en kantoor houdend aan de Vincent van Goghweg 83 , 1506 JB, Zaandam. Mr A.M.T. Wezel EMoC is het compliance en AVG aanspreekpunt van het kantoor van JVW advocaten. Telefonisch
kunt u ons bereiken op 06-28756300, per e-mail via info@jadvocaten.nl.

Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie Jonkman & Wezel Advocatenpersoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij of voor Jonkman &
Wezel Advocaten.

Dit Privacy Statement is derhalve van toepassing op:

(i) cliënten van JVW Advocaten;

(ii) potentiële cliënten met wie JVW Advocaten contact heeft gelegd of wil leggen;

(iii) bezoekers van de website van JVW Advocaten;

(iv) alle andere personen die contact opnemen met JVW Advocaten of van wie JVW Advocaten persoonsgegevens verwerkt.

Voor inleenkrachten, (student-)stagiaires, juridische medewerkers en sollicitanten geldt dit Privacy Statement niet. JVW advocaten verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan JVW Advocaten hebt verstrekt, bestaande uit contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van uw zaak, de advisering, bemiddeling en verwijzing, de inning van declaraties, de voldoening aan juridische en
wettelijke verplichtingen en het verrichten van marketing- en werving activiteiten door JVW Advocaten, contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren en contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events,
trainingen, een cursus, seminars en dergelijke zoals gegevens vermeld op visitekaartjes.

Ook verwerkt Jonkman & Wezel advocaten persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor de nadere uitvoering of evaluatie van de dienstverlening schakelt Jonkman &
Wezel advocaten veelal (deels) een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Voorts verwerkt Jonkman & Wezel advocaten persoonsgegevens die Jonkman en Wezel advocaten heeft ontleend aan andere bronnen,
zoals die beschikbaar zijn op openbare zakelijke Social Media platforms zoals LinkedIn en Facebook, persoonsgegevens die zijn verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het
Kadaster en persoonsgegevens beschikbaar zijn op openbare zakelijke websites.

Jonkman & Wezel Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te
noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: – wettelijke verplichting – uitvoering van een overeenkomst – verkregen toestemming van betrokkene(n) – gerechtvaardigd belang Jonkman & Wezel advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en
regelgeving is vereist.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Jonkman & Wezel advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: Jonkman & Wezel advocaten, ter attentie van mr A.M.T. Wezel EMoC, compliance en AVG medewerker, info@jadvocaten.nl, 0628756300.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Jonkman & Wezel Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Op de website van Jonkman & Wezel advocaten kunt u links aantreffen naar website van derden en social media buttons. Jonkman & Wezel advocaten heeft deze websites met zorg geselecteerd. Echter, Jonkman & Wezel advocaten heeft geen zicht noch controle over de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden en adviseert u dan ook de privacy statement van deze derden te raadplegen. Jonkman & Wezel advocaten is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

De websites van Jonkman & Wezel advocaten gebruiken geen cookies en Jonkman & Wezel advocaten verzamelt dan ook geen gegevens over uw bezoek en IP-adres. Op de websites van Jonkman & Wezel advocaten heeft u de mogelijkheid te reageren, te chatten, een email te sturen, Jonkman & Wezel advocaten te volgen, u aan te melden voor de nieuwsbrief en andere berichten en algemene informatie op te vragen.

Om u gericht van dienst te kunnen zijn zal Jonkman & Wezel advocaten daarbij met respect voor uw privacy een deel van uw gegevens gebruiken. Jonkman & Wezel advocaten zal uw gegevens zonder uw verzoek of uw uitdrukkelijke toestemming niet voor andere doeleinden gebruiken.
Jonkman & Wezel advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Mocht u nadere vragen hebben over de omgang met privacy, laat dat dan via voormelde contactgegevens weten.

%d bloggers liken dit: