Het omgevingsrecht heeft betrekking op de inrichting van de leefomgeving; het gaat om bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, planschade, nadeelcompensatie, overheidsaansprakelijkheid in het algemeen, etc. Als gevolg van het feit dat nieuwe wetten en regels elkaar snel opvolgen en gemeenten steeds meer beleidsruimte krijgen, is het omgevingsrecht in toenemende mate complex. Mascha Jonkman heeft meer dan 15 jaar ervaring op gebied van het omgevingsrecht, ook met grotere en complexe overheidsprojecten. De kennis en ervaring op civielrechtelijk gebied is daarbij een voordeel.

Ik behandel graag zaken voor overheid, ondernemingen, instellingen en particulieren.

Close up of human hands holding Earth planet. Elements of this image are furnished by NASA

%d bloggers liken dit: