Het kantoor van de advocaten Mascha Jonkman en Anneke Wezel, advocaten te Zaanstad, in samenwerking met Reginald Kross te Amsterdam. Nee, wij zijn niet niche, geen “boutique firm” en ook niet nieuw. Wij hebben wel meer dan 20 jaar ervaring in de rechtspraktijk. U kunt rekenen op een professionele, oplossingsgerichte en duidelijke aanpak door betrokken advocaten, tegen redelijke tarieven. Het gaat om de beste oplossing voor uw probleem. Neem gerust vrijblijvend contact op, bel of stuur een e-mail. Een eerste kennismakingsgesprek is kosteloos (30 minuten).

Omgevingsrecht

Bestemmingplannen, omgevingsvergunningen, handhaving, planschade, overheidsaansprakelijkheid, vergunningen, bezwaar en beroep.

Vastgoedrecht

Koop- en verkoop, huurrecht woon- en bedrijfsruimte, bouwrecht, aansprakelijkheid, burenrecht, projectontwikkeling, zakelijke rechten.

Geregistreerde rechtsgebieden mr Anneke Wezel

Hoofdrechtsgebied: algemene praktijk met als subrechtsgebieden: bestuursrecht, burgerlijk recht en strafrecht. Hoofdrechtsgebied huurrecht, met als subrechtsgebieden: bedrijfsruimte en woonruimte. Hoofdrechtsgebied: personen- en familierecht, met als subrechtsgebieden: echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, jeugdbeschermingsrecht, ouderschap en erkenning. Hoofdrechtsgebied: strafrecht, met als subrechtsgebieden: financieel economisch strafrecht, fiscaal strafrecht, jeugdstrafrecht en milieustrafrecht.

Geregistreerde rechtsgebieden mr Mascha Jonkman

Deze advocaat heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: M.C. Jonkman staat geregistreerd voor het hoofdrechtsgebied bouwrecht met het subrechtsgebied vastgoedrecht, het hoofdrechtsgebied huurrecht en de subrechtsgebieden bedrijfsruimte en woonruimte en het hoofdrechtsgebied omgevingsrecht met het subrechtsgebied ruimtelijk bestuursrecht.

Tarieven

Basistarief 180 Euro per uur exclusief BTW. Fixed fee afspraken en no cure, less pay afspraken zijn mogelijk. Wij staan voor heldere afspraken. Vraag ons vrijblijvend om een offerte.

Flexibele schil

Veel ondernemingen en overheden hebben tegenwoordig een advocaat in loondienst gezien de relatief lagere kosten. Niet elke onderneming heeft daar voldoende werk voor, en soms is vervanging nodig. Ik kan u dan tegen een aantrekkelijk tarief van dienst zijn.

Clienten

Ondernemers, instellingen, overheid, rechtsbijstandsverzekerden, particulieren. Geen gefinancierde rechtsbijstand.

Derdengelden

Wij kiezen ervoor geen derdengelden in ontvangst te nemen. Als een wederpartij u moet betalen betaalt deze rechtstreeks aan u.

Beroepsaansprakelijkheid

De advocaten zijn afzonderlijk verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. U vindt hier meer informatie over in onze algemene voorwaarden.

Advocaat nodig?

Het kantoor van de advocaten Mascha Jonkman en Anneke Wezel, advocaten te Zaanstad, in samenwerking met Reginald Kross te Amsterdam. Nee, wij zijn niet niche, geen “boutique firm” en ook niet nieuw. Wij hebben wel meer dan 20 jaar ervaring in de rechtspraktijk. U kunt rekenen op een professionele, oplossingsgerichte en duidelijke aanpak door betrokken advocaten, tegen redelijke tarieven. Het gaat om de beste oplossing voor uw probleem. Neem gerust vrijblijvend contact op, bel of stuur een e-mail. Een eerste kennismakingsgesprek is kosteloos (30 minuten).

Laatste berichten

Laatste berichten JNW advocaten

Parkeervergunning nodig voor parkeren op de eigen walkant in Enkhuizen ?

In Enkhuizen zijn veel walkanten privé eigendom van de eigenaars van de tegenoverliggende huizen. Tussen de walkant en de woningen ligt d...

Vergunningvrij bouwen, is sprake van voor- of achtererfgebied?

Op grond van artikel 2 Bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht (Bor) kan, als is voldaan aan de in dat artikel genoemde eisen, vergunningvr...

Een woning gekocht met funderingsgebreken, kunt u de schade verhalen?

Een aan te kopen woning wordt niet altijd even goed door de koper onderzocht. Een bouwkundige keuring is bovendien doorgaans een visuele ...

De vrijheid van de gemeente om bouwplannen goed- of af te keuren is bij afwijking van het bestemmingsplan vrijwel onbegrensd en de beoordeling kan lang duren..

Bouwen, bouwen, bouwen is het devies, en vooral binnenstedelijk. Veel grote maar ook kleinere projectontwikkelaars willen daar graag mee ...

Huurders van bedrijfsruimte die die door corona in de problemen komen hebben soms recht op huurkorting

Door een omzetdaling is er soms onvoldoende geld voor betaling van de huur. De verhuurder kan dan bij de kantonrechter een ontruimings- e...

Jonkman & Wezel op YouTube!

https://www.youtube.com/channel/UCuqtk_rjy9JXlTvpu7BJahA

Procedure over referendum cultuurcluster Zaanstad

De gemoederen in Zaanstad zijn al geruime tijd verhit door de komst van het zogenaamde Cultuurcluster. De bedoeling van de gemeente Zaanstad i...

De ingebrekestelling

Als u een overeenkomst hebt gesloten en de wederpartij niet de prestatie levert die mag worden verwacht, is het van groot belang dat u daarove...

Overlast door bomen van de buren, moeten ze weg?

Op grond van artikel 5:42 BW moeten bomen op twee meter van de erfgrens zijn geplant, heggen op 50 centimeter afstand. Als niet aan die eis wo...

Procedure over referendum cultuurcluster Zaanstad

De gemoederen in Zaanstad zijn al geruime tijd verhit door de komst van het zogenaamde Cultuurcluster. De bedoeling van de gemeente Zaanstad i...

Kunnen inwonende kinderen of ouders medehuurder worden?

Heeft u een goede advocaat medehuur nodig? Zoek dan niet verder. Wij kunnen u bijstaan op gebied van huurrecht, ook bij geschillen over mede...

Eigenaar door verjaring?

De wetgever heeft in het Burgerlijk Wetboek bepalingen opgenomen die tot doel hebben maatschappelijke zekerheid te scheppen over situaties...

No cure, no pay verbod voor advocaten

Het is advocaten in Nederland op grond van artikel 7.7. van de Verordening voor de advocatuur, zie:http://regelgeving.advocatenorde.nl/content...

Bouwleges, waar ligt de grens?

Een advocaat nodig voor procederen over bouwleges? Kies voor JNW advocaten voor direct een redelijk tarief en professionele rechtsbijstand. Ge...

De rechten en plichten van een afwikkelingsbewindvoerder over een nalatenschap

De taak van de afwikkelingsbewindvoerder wordt vastgelegd in het testament, en is in geval van een afwikkelingsbewindvoerder om in het belang ...

Door verhuurder gevorderde ontruiming afwezen maar waarschuwing in vonnis voor verdere overlast, beroep huurder mogelijk?

Deze zaak waar mr M.C. Jonkman als advocaat voor de huurder bij betrokken was, ging over door de verhuurder gestelde overlast. De huurder proc...