Advocaten

Mascha Jonkman
vastgoed en omgevingsrecht
Anneke Wezel
strafrecht en civielrecht
Heeft u een vraag? Bel ons nu

075 2026716

Bellen bij spoed 24/7

06 28756300

Het kantoor van Mascha Jonkman en Anneke Wezel. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring in de rechtspraktijk. U kunt rekenen op een professionele en oplossingsgerichte aanpak door betrokken advocaten, tegen redelijke tarieven. Neem vrijblijvend contact op. Een eerste kennismakingsgesprek is kostenloos (30 minuten)

Omgevingsrecht

Bestemmingplannen, omgevingsvergunningen, handhaving, planschade, overheidsaansprakelijkheid, vergunningen, bezwaar en beroep.

Vastgoedrecht

Koop- en verkoop, huurrecht woon- en bedrijfsruimte, bouwrecht, aansprakelijkheid, burenrecht, projectontwikkeling, zakelijke rechten.

Geregistreerde rechtsgebieden mr Anneke Wezel

Hoofdrechtsgebied: algemene praktijk met als subrechtsgebieden: bestuursrecht, burgerlijk recht en strafrecht. Hoofdrechtsgebied huurrecht, met als subrechtsgebieden: bedrijfsruimte en woonruimte. Hoofdrechtsgebied: personen- en familierecht, met als subrechtsgebieden: echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, jeugdbeschermingsrecht, ouderschap en erkenning. Hoofdrechtsgebied: strafrecht, met als subrechtsgebieden: financieel economisch strafrecht, fiscaal strafrecht, jeugdstrafrecht en milieustrafrecht.

Geregistreerde rechtsgebieden mr Mascha Jonkman

Deze advocaat heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: M.C. Jonkman staat geregistreerd voor het hoofdrechtsgebied bouwrecht met het subrechtsgebied vastgoedrecht, het hoofdrechtsgebied huurrecht en de subrechtsgebieden bedrijfsruimte en woonruimte en het hoofdrechtsgebied omgevingsrecht met het subrechtsgebied ruimtelijk bestuursrecht.

Tarieven

Basistarief 180 Euro per uur exclusief BTW. Fixed fee afspraken en no cure, less pay afspraken zijn mogelijk. Wij staan voor heldere afspraken. Vraag ons vrijblijvend om een offerte.

Flexibele schil

Veel ondernemingen en overheden hebben tegenwoordig een advocaat in loondienst gezien de relatief lagere kosten. Niet elke onderneming heeft daar voldoende werk voor, en soms is vervanging nodig. Ik kan u dan tegen een aantrekkelijk tarief van dienst zijn.

Clienten

Ondernemers, instellingen, overheid, rechtsbijstandsverzekerden, particulieren. Geen gefinancierde rechtsbijstand.

Derdengelden

Wij kiezen ervoor geen derdengelden in ontvangst te nemen. Als u tegenpartij u moet betalen betaalt deze rechtstreeks aan u.

Beroepsaansprakelijkheid

De advocaten zijn afzonderlijk verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. U vindt hier meer informatie over in onze algemene voorwaarden.

Advocaat nodig?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismakingsgesprek

Laatste berichten

Laatste berichten JNW advocaten

Jonkman & Wezel op YouTube!

https://www.youtube.com/channel/UCuqtk_rjy9JXlTvpu7BJahA

Procedure over referendum cultuurcluster Zaanstad

De gemoederen in Zaanstad zijn al geruime tijd verhit door de komst van het zogenaamde Cultuurcluster. De bedoeling van de gemeente Zaanstad i...

De ingebrekestelling

Als u een overeenkomst hebt gesloten en de wederpartij niet de prestatie levert die mag worden verwacht, is het van groot belang dat u daarove...

Overlast door bomen van de buren, moeten ze weg?

Nu de lente in aantocht is komen er weer blaadjes aan de bomen en neemt ook de overlast door bomen en ander groen van de buren weer toe.  O...

Procedure over referendum cultuurcluster Zaanstad

De gemoederen in Zaanstad zijn al geruime tijd verhit door de komst van het zogenaamde Cultuurcluster. De bedoeling van de gemeente Zaanstad i...

Kunnen inwonende kinderen of ouders medehuurder worden?

Heeft u een goede advocaat medehuur nodig? Zoek dan niet verder. Wij kunnen u bijstaan op gebied van huurrecht, ook bij geschillen over medehu...

Eigenaar door verjaring?

De wetgever heeft in het Burgerlijk Wetboek bepalingen opgenomen die tot doel hebben maatschappelijke zekerheid te scheppen over situaties die...

No cure, no pay verbod voor advocaten

Het is advocaten in Nederland op grond van artikel 7.7. van de Verordening voor de advocatuur, zie:http://regelgeving.advocatenorde.nl/content...

Bouwleges, waar ligt de grens?

Een advocaat nodig voor procederen over bouwleges? Kies voor JNW advocaten voor direct een redelijk tarief en professionele rechtsbijstand. Ge...

De rechten en plichten van een afwikkelingsbewindvoerder over een nalatenschap

De taak van de afwikkelingsbewindvoerder wordt vastgelegd in het testament, en is in geval van een afwikkelingsbewindvoerder om in het belang ...

Door verhuurder gevorderde ontruiming afwezen maar waarschuwing in vonnis voor verdere overlast, beroep huurder mogelijk?

Deze zaak waar mr M.C. Jonkman als advocaat voor de huurder bij betrokken was, ging over door de verhuurder gestelde overlast. De huurder proc...

Motiveringsplicht bij legalisering bebouwing in bestemmingsplan

De gemeente heeft bij het toestaan van onder een vorig bestemmingsplan illegale bebouwing een grote mate van beleidsvrijheid. Deze beleidsvrij...

Bijstand bij onderzoeken, invallen en getuigenverhoren

Tijdige bijstand is ook in strafzaken van groot belang. Sinds kort is de aanwezigheid van een advocaat bij verhoren een recht. Mr A.M.T Wezel ...

Vind de beste advocaat voor uw zaak

Ervaring U kunt  op www.advocatenorde.nl zoeken naar informatie over een advocaat. Op www.rechtspraak.nl kunt u in uitspraken van rechters zo...

Wanneer is een huurovereenkomst geliberaliseerd en wat zijn de gevolgen?

Een huurcontract is geliberaliseerd als: bestaande bouw:  de overeenkomst  ná 1 juli 1994 gesloten is en waarbij waarbij de overeengekomen ...

Per 1 januari 2018 is trouwen in gemeenschap van goederen niet langer de standaard

Per 1 januari 2018 vervalt de huidige gemeenschap van goederen. Vanaf dat moment is sprake van een beperkte gemeenschap van goederen. Bij het...