Zoekt u een advocaat voor geschillen over geliberaliseerde huurovereenkomsten? Zoek dan niet verder!

advocaat voor geschillen over geliberaliseerde huurovereenkomsten

Mr. Mascha Jonkman heeft een ruime ervaring als advocaat voor geschillen over geliberaliseerde huurovereenkomsten.

Geliberaliseerde huurovereenkomsten zijn huurovereenkomsten betreffende zelfstandige woonruimten die:

  • na of op 1 juli 1994 zijn verhuurd, tegen een netto huurprijs boven de toen geldende liberalisatiegrens.

  • woonruimten die tussen 1 juli 1989 en 1 juli 1994 voor het eerst is verhuurd voor een kale huurprijs boven de toen geldende liberalisatiegrens-

Binnen de eerste zes maanden na het ingaan van de huurovereenkomst kan de huurder zich tot de Huurcommissie wenden te laten toetsen of de huurprijs terecht is geliberaliseerd. Na het verstrijken van die termijn is dat niet meer mogelijk en is de huurovereenkomst geliberaliseerd.

Als een huurovereenkomst is geliberaliseerd, betekent dat de huur niet is gebaseerd op het puntensysteem. In dat geval gelden voor de hoogte van de huurprijs de in de huurovereenkomst vastgelegde afspraken.

Als de huurprijs niet marktconform is, heeft de verhuurder de mogelijkheid deze aan te passen aan een marktconforme huurprijs, door het doen van een zogenaamd redelijk aanbod voor het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst met een hogere, marktconforme huurprijs. Als de huurder het redelijk aanbod niet accepteert, kan de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen en zich tot de rechter wenden en beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming door de huurder te vorderen. De huurder kan zich in die procedure verweren met de stelling dat het aanbod van de verhuurder niet redelijk is, en door de rechter te verzoeken om, als deze het aanbod wel redelijk vindt, hem alsnog een termijn te stellen om dat aanbod te accepteren.

Zowel huurder als verhuurder zullen zich daarbij op taxaties van de huurprijs beroepen. De rechtbank wijst soms een deskundige aan.

Aanpassingen van de huurprijs van geliberaliseerde huurovereenkomsten hebben vaak aanzienlijke gevolgen voor huurder en verhuurder, het gaat vaak om aanzienlijke huurverhogingen.

Het succes van procedures staat of valt met een goede aanpak. Het is belangrijk om vorderingen en verweren goed te onderbouwen, aan de hand van de in de jurisprudentie door rechters ingenomen standpunten.

mr M.C. Jonkman heeft als advocaat 19 jaar ervaring met het huurrecht en verleent graag rechtsbijstand bij procedures over geliberaliseerde huur, aan verhuurders en huurders.

Lees verder: https://jnwadvocaten.nl/artikelen/geliberaliseerde-huur-wanneer-is-een-aanbod-redelijk/

Bel 075 202 6716 of email vrijblijvend: jonkman@jadvocaten.nl, of gebruik onderstaand contactformulier:

CONTACTFORMULIER

 

%d bloggers liken dit: