Als u een goede advocaat op het gebied van burenrecht zoekt, zoek dan niet verder!

Het burenrecht is een van de belangrijkste rechtsgebieden. Een samenleving staat of valt met een goede oplossing voor burenrechtelijke geschillen, zodat men, als kwesties niet eenvoudig onderling zijn op te lossen, niet zelf, in het slechtste geval door geweld, hoeft te beslechten.burenrecht

De kern van het burenrecht ligt besloten in boek 5 van het Burgerlijk wetboek. Daarin ligt vast wat buren wel en niet mogen ten opzichte van elkaar, voor wat betreft beplantingen, uitzicht, de erfgrens, hoe om moet worden gegaan met erfafscheidingen, etc.

Verder spelen zaken als onrechtmatige daad (handelen) een rol. Zelfs als iemand de beschikking heeft over een omgevingsvergunning, kan het onrechtmatig zijn om daar gebruik van te maken als de buren ernstige hinder wordt toegebracht.

Ook erfdienstbaarheden kunnen een rol spelen, en /of de manier waarop gronden worden gebruikt. Door lang gebruik van grond die eigendom is van een ander kan sprake zijn van verkrijging van eigendom door verjaring.

Wilt u advies of bijstand bij een procedure over burenrecht? Neem vrijblijvend contact met ons op via email: info@jadvocaten.nl, of telefoon: 075 202 6716. Een eerste kennismakingsgesprek is kostenloos.

 

%d bloggers liken dit: