Voor schuldenaren die voor 1 juli 2023 werden toegelaten tot de WSNP waren de regels erg streng. Een belangrijke hindernis voor toelating tot de regeling was de eis dat eerst een buitenrechtelijke schuldregeling moest worden aangeboden aan de schuldeisers. Dit zorgde voor een aanzienlijke vertraging in het schuldhulpverleningstraject van de betrokken schuldenaar, mede doordat de gegevens van de schuldeisers vaak niet up-to-date waren. Bovendien was de schuldenaar daarna gebonden aan een regeling die minimaal drie jaar duurde, soms zelfs vijf jaar. Dit leidde vaak tot teleurstelling wanneer de schuldenaar ontdekte dat de termijn van drie jaar (of soms vijf jaar) pas begon te lopen vanaf de datum van toelating tot de WSNP-regeling.

De WSNP-regeling was daarom toe aan verbetering, vooral in deze tijd waarin er meer aandacht is voor burgers met problematische schulden.

Wat gaat er onder meer veranderen?

De volgende wijzigingen worden per 1 juli 2023 doorgevoerd:

  • In beginsel wordt de looptijd van de WSNP  verkort van drie jaar naar anderhalf jaar.
  • Als het duidelijk is dat een buitengerechtelijke schuldregeling zinloos is, kan er een verklaring worden afgegeven waarin dit wordt vermeld. In dat geval hoeft er geen poging meer te worden ondernomen om zo’n regeling tot stand te brengen.
  • De termijn van de schuldsaneringsregeling begint vanaf het moment dat de eerste aflossing wordt gedaan in het kader van de gemeentelijke schuldhulpverlening.
  • De ‘goede trouw’-toets wordt verkort van vijf naar drie jaar. Met andere woorden, de schuldenaar wordt minder lang verweten niet te goeder te zijn geweest bij het ontstaan van diens schulden.
  • De tienjaarstermijn wordt geschrapt. Dit betekent dat zelfs een schuldenaar die eerder toegelaten is geweest tot de schuldsaneringsregeling niet tien jaar hoeft te wachten om een nieuw verzoek in te dienen.

Wat geldt voor WSNP-zaken tot 1 juli 2023?

Er is geen overgangsrecht. Dit betekent concreet dat de ‘oude’ rechtsregels van toepassing blijven op alle WSNP-zaken die vóór 1 juli 2023 zijn uitgesproken. Dit houdt ook in dat de ‘oude’ looptijd van drie jaar van kracht blijft, welke dus pas ingaat op de dag dat de WSNP door de rechtbank is uitgesproken. En dat is zuur voor alle schuldenaren die (net) voor 1 juli 2023 zijn toegelaten tot de regeling, maar ook voor de schuldeisers, omdat de schuldenaren door de verkorting van de looptijd immers minder kunnen sparen voor de (wettelijke) sanering van hun schulden.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met mr George Velthuizen, velthuizen@jadvocaten.nl.

Comments are closed

%d bloggers liken dit: