De koper van een appartement kwam er na enige tijd achter dat de riolering in een appartement moest worden vervangen. Daarvoor moest via de VvE een bijdrage worden betaald van ca 20.000 Euro.

De koper vond het appartement niet voldeed aan de eisen die hij daaraan mocht stellen en deed een beroep op dwaling en non-conformiteit. Hij vorderde de extra kosten terug.

De rechtbank Noord-Holland wees de vordering af bij vonnis van 16-02-2023ECLI:NL:RBNHO:2023:1168 . Gedurende de procedure bleek dat de verkoper de koper had geïnformeerd over de gebreken aan de riolering, die in een eerder vergadering van de VvE aan de orde waren geweest. In de koopovereenkomst werd verwezen naar de betreffende notulen van de VvE en er werd gesteld dat de koper ze had ontvangen.

De conclusie van de rechtbank was dat verkoper aan zijn mededelingsplicht voldaan, de koper had van de gebreken aan de riolering kunnen of moeten weten.

De verkoper vorderde in reconventie een contactverbod ten aanzien van de koper. Deze vordering werd afgewezen wegens onvoldoende onderbouwing.

Heeft u vragen over non conformiteit? Neem contact op met mr M.C. Jonkman, 0625000951, jonkman@jadvocaten.nl

Comments are closed

%d bloggers liken dit: