artikel van mr M.C. Jonkman, advocaat tevens te Enkhuizen over handhaving bij Europarcs, was sprake van een bouwwerk?
(artikel 21 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering , Rechtbank Rotterdam 25-01-2023 ECLI:NL:RBROT:2023:846) In het Nederlands procesrecht geldt een forfaitair systeem voor veroordeling in de […]
artikel van mr M.C. Jonkman, advocaat tevens te Enkhuizen, over hinder / burenrecht betreffende een fontein in het Snoeck van Loosenpark