Categorie Archief Voorbeeldzaken

Uitspraak Gerechtshof Amsterdam 02-05-2017; weigering om buren gebruik te laten maken van scheidsmuur onder omstandigheden misbruik van bevoegdheid

Zaak waar mr. M.C. Jonkman bij betrokken was als advocaat. In deze zaak vormde weigering om de buurman tegen en in een muur te laten bouwen misbruik van bevoegdheid. Zie link voor de uitspraak.

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:1713

Eigendom van grond door verjaring?

Deze zaak, waarin mr M.C. Jonkman als advocaat betrokken was deed de wederpartij een beroep op verjaring betreffende een stuk grond waar een busbaan moest komen. Dat beroep werd door het Gerechtshof afgewezen. Zie voor de uitspraak onderstaande link.

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2016:2403

Ontruiming van camping na opzegging lidmaatschap en huurovereenkomst door vereniging

Deze zaak waar mr. M.C. Jonkman als advocaat bij was betrokken ging over een verenigingscamping. Leden van de verenigingscamping hielden zich al geruime tijd niet aan het reglement: zij weigerden onder meer deel te nemen aan verplichte kantinediensten en andere werkzaamheden. De vereniging had diverse malen tevergeefs aangedrongen op nakoming van deze verplichtingen. Uiteindelijk is het lidmaatschap en de huurovereenkomst voor de kampeerplek opgezegd.

In kort geding wilde de rechter geen ontruiming toewijzen, gezien de lange tijd van het lidmaatschap vond zij deze eis gelet op de wederzijdse belangen te zwaar.

In hoger beroep weest het Gerechtshof de ontruiming toe: het Gerechtshof concludeert dat een vereniging gerechtigd is het lidmaatschap op te zeggen als leden zich niet aan de regels houden.

In dit soort zaken toetst de rechter in feite een besluit van een vereniging. Omdat een vereniging rechtsgeldig besluiten mag nemen; past de rechter daarbij een zekere terughoudendheid. De rechter toetst die besluiten marginaal; hij mag daarbij niet op de stoel van de vereniging gaan zitten, die immers haar eigen beleid mag voeren. De rechter toetst of de vereniging in redelijkheid tot haar besluit heeft kunnen komen.

Hier een link naar de uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2016:1739

mr M.C. Jonkman