Een dagvaarding wordt u door een deurwaarder aangereikt of, als u niet thuis bent, in de brievenbus bezorgd. Een dagvaarding is een oproep voor een procedure. In de dagvaarding staat voor welke rechter en tegen welke zittingsdatum u bent gedagvaard.

Het kan zijn dat u zichzelf kunt verdedigen en niet verplicht een advocaat nodig heeft. Dan staat in de dagvaarding dat u in persoon kunt verschijnen, als u een advocaat nodig heeft staat er in de dagvaarding vertegenwoordigd door een advocaat. Een advocaat is onder meer niet verplicht bij vorderingen tot een bedrag van 25.000 Euro, en in huurzaken en in zaken over arbeidsrecht bij de Rechtbank.

In kort geding (een spoedprocedure) kunt u zichzelf verdedigen en vindt een fysieke zitting plaats.

In andere gevallen (geen kort geding) kunt u schriftelijk reageren. U hoeft dan niet naar de rechtbank en u kunt daar schriftelijk uitstel voor vragen.

Als u een advocaat nodig heeft moet deze zich voor u aanmelden en als dat nodig is, uitstel vragen voor een reactie (conclusie van antwoord).

U bent in sommige gevallen griffierecht verschuldigd (zie: www.rechtspraak.nl). Als u denkt dat de vordering van de wederpartij juist is, kan het verstandig zijn om de zaak zo snel mogelijk na de dagvaarding, voor de dag die in de dagvaarding is genoemd, proberen te schikken.

Hoewel u zelf kunt procederen, is het wel verstandig advies in te winnen bij een advocaat, omdat enkele formele regels gelden die u zelf mogelijk over het hoofd ziet, bijvoorbeeld regels over bewijslastverdeling.

Neem vrijblijvend contact op met mr M.C. Jonkman, 0625000952, jonkman@jadvocaten.nl

Comments are closed

%d bloggers liken dit: