artikel van mr M.C. Jonkman, advocaat, over verkrijging van eigendom door verjaring
dagvaarding ontvangen, wat moet u nu? Uitleg over de dagvaarding door advocaat mr M.C. Jonkman
artikel van mr M.C. Jonkman, advocaat, over procedures over een mantelzorgwoning, handhaving en vergunningverlening
artikel van mr M,C, Jonkman, advocaat, over een bouwstop opgelegd betreffende een voormalige school tot woningen
artikel advocaat mr M.C. Jonkman over gebrek aan de riolering van een gekocht appartement
artikel van mr M.C. Jonkman, advocaat, over ontbinding van een huurovereenkomst betreffende een woning te Zaanstad na constatering hennepteelt
artikel van mr M.C. Jonkman, advocaat, over jurisprudentie over een mislukte welstandstoets in Zaanstad
artikel van mr M.C. Jonkman, advocaat tevens te Enkhuizen over handhaving bij Europarcs, was sprake van een bouwwerk?
(artikel 21 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering , Rechtbank Rotterdam 25-01-2023 ECLI:NL:RBROT:2023:846) In het Nederlands procesrecht geldt een forfaitair systeem voor veroordeling in de […]
artikel van mr M.C. Jonkman, advocaat tevens te Enkhuizen, over hinder / burenrecht betreffende een fontein in het Snoeck van Loosenpark