Als u een rechtsbijstandverzekeraar heeft kunt u, in het geval een procedure moet worden gevoerd, zelf een advocaat kiezen. Als u het niet eens bent met een advies van uw rechtsbijstandverzekeraar kunt u om een second opinion verzoeken.

Als bij een procedure bijstand door een advocaat niet verplicht is, is de vergoeding die de verzekeraar voor een externe advocaat toekent op grond van de polis vaak wel relatief beperkt. Voor een goed overzicht wordt verwezen naar https://www.consumentenbond.nl/rechtsbijstandsverzekeraar/vrije-advocaatkeuze

 

 

Als vertegenwoordiging door een advocaat verplicht is, is de vergoeding in de regel hoger. Een advocaat is verplicht in civielrechtelijke procedures bij de Rechtbank, Gerechtshof, en Hoge Raad.
Het kan verstandig zijn een beroep te doen op het recht om zelf een advocaat te kiezen. Vaak zijn grote belangen betrokken, en is sprake van complexe regels, terwijl de uitkomst niet kan worden gegarandeerd. Het is dan belangrijk dat u vertrouwen heeft in uw advocaat.
Wij helpen u als advocaten bij het bereiken van de beste oplossing voor uw geschil.

Wij hanteren redelijke tarieven, en houden rekening met uw budget. Dat is belangrijk, omdat procedures soms lang duren. Als u een procedure bij de rechtbank wint, kan daartegen door de wederpartij beroep worden ingesteld. Als u dan door budget heen bent, is dat een probleem.
Vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op per email: info@jadvocaten.nl of bel ons: 075 202 67 16

Neem vrijblijvend contact met ons op, per e-mail: info@jadvocaten.nl, of bel ons op 075 2026716

Comments are closed

%d bloggers liken dit: