Op grond van artikel 7:274 lid 1 sub e BW kan de rechter een vordering tot vaststelling  van het tijdstip van beëindiging van […]
Deze zaak ging over besluiten van de Belastingdienst/Toeslagen om voorschotten kinderopvangtoeslag over 2010 en 2011 op nihil te stellen. Bij onderscheiden besluiten van […]
Per 1 juli 2017 treedt de Wet aanpak woonoverlast in werking. Deze wet maakt het mogelijk dat de Gemeenteraad in een Gemeente in […]
Per 1 januari 2018 vervalt de huidige gemeenschap van goederen. Vanaf dat moment is sprake van een beperkte gemeenschap van goederen. Bij het sluiten van een […]
Wat te doen als u een voornemen last onder dwangsom ontvangt Een bestuursorgaan kan een last onder dwangsom opleggen. Dit laat een bestuursorgaan […]
In 2020 treedt de Omgevingswet in werking. Wat betekent dit? De Omgevingswet en de daarop gebaseerde regelgeving vervangt een groot aantal wetten en […]
Het komt vaak voor dat funderingsherstel nodig is bij tussenwoningen. Deze woningen delen muren met elkaar. Als dan funderingsherstel noodzakelijk is moet de […]