Deze zaak waar mr. M.C. Jonkman als advocaat bij was betrokken ging over een verenigingscamping. Leden van de verenigingscamping hielden zich al geruime […]
heeft u een advocaat omgevingsrecht nodig? Neem vrijblijvend contact met ons op. Een eerste kennismakingsgesprek (30 min) is kosteloos.
  Op 2 mei 2017 deed het Gerechtshof Amsterdam uitspraak in een door mr M.C. Jonkman behandelde zaak over burenrecht. De zaak ging […]
Tijdige bijstand is ook in strafzaken van groot belang. Sinds kort is de aanwezigheid van een advocaat bij verhoren een recht. Mr A.M.T […]
advocaat omgevingsrecht, vastgoedrecht, huurrecht of strafrecht nodig? Kies voor een professionele, betrokken en oplossingsgerichte aanpak en neem vrijblijvend contact met ons op. Een eerste kennismakingsgesprek (30 min) is kosteloos
advocaat huurrecht nodig? Neem vrijblijvend contact op met ons op en kies voor ervaring, redelijke tarieven en een oplossingsgerichte aanpak van uw zaak. Een eerste kennismakingsgesprek (30 min) is kostenloos.
Uit een uitspraak van de Rechtbank Leeuwarden, LJN: BA9073 , 72399 / HA ZA 05-846 van 16 mei 2007 uitspraak blijkt in welke onverkwikkelijke juridische […]
Het komt regelmatig voor: men heeft onroerend goed gekocht, en er blijkt sprake van ernstige gebreken. Er is bijvoorbeeld sprake van verrotte vloerbalken, […]
Op grond van artikel 7:274 lid 1 sub e BW kan de rechter een vordering tot vaststelling  van het tijdstip van beëindiging van […]
Deze zaak ging over besluiten van de Belastingdienst/Toeslagen om voorschotten kinderopvangtoeslag over 2010 en 2011 op nihil te stellen. Bij onderscheiden besluiten van […]