funderingsherstel

Bron: Rechtbank Amsterdam ,24-08-2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:4914

Deze zaak ging over een eigenaar van een appartement, lid van een VvE.

Deze had opdracht gegeven tot vernieuwing en vergroting van een aanbouw. Tijdens een VvE vergadering werd dat gemeld, maar er werd niets over besloten. Hij stuurde een planning en nadien een factuur aan de VvE voor een deel van de kosten van het funderingsherstel aan de VvE. De VvE vond de factuur onduidelijk, en wilde niet betalen. De rechtbank stelde de VvE in het gelijk, omdat de VvE hier geen besluit over had genomen, en omdat onduidelijk was waar de geclaimde kosten betrekking op hadden.

Een vordering op grond van ongerechtvaardigde verrijking werd tevens afgewezen, omdat de VvE geen eigenaar is. Dat zijn de individuele eigenaar samen. Om die vordering te laten slagen hadden de leden van de VvE afzonderlijk moeten worden opgeroepen in de procedure. Deze zijn eigenaars, niet de VvE.

De eigenaar had de kantonrechter beter vooraf kunnen vragen ex artikel 5:121 BW om een vervangende machtiging te verlenen om de werkzaamheden op kosten van de VvE te mogen uitvoeren. Belangrijk is dan om daarbij ook de noodzaak tot het verrichten van de werkzaamheden goed te onderbouwen.

Neem bij vragen over funderingsherstel contact op met mr M.C. Jonkman, 0625000951, jonkman@jadvocaten.nl

Tags:

Comments are closed

%d bloggers liken dit: