De taak van de afwikkelingsbewindvoerder wordt vastgelegd in het testament, en is in geval van een afwikkelingsbewindvoerder om in het belang van de erfgenamen tot een zo voortvarende mogelijke afwikkeling te komen. Een afwikkelingsbewindvoerder heeft vergaande bevoegdheden en mag de nalatenschap tevens verdelen.

Er ontstaan soms geschillen over de bevoegdheden van de afwikkelingsbewindvoerder.

De afwikkelingsbewindvoerder mag, los van de bevoegdheden die in het testament zijn toegekend, in de regel alleen die handelingen verrichten die noodzakelijk zijn voor een normale exploitatie. Dat kan volgens jurisprudentie bijvoorbeeld de verkoop van aandelen omvatten. In onderstaande zaak was door de afwikkelingsbewindvoerder een projectontwikkeling gestart.

Een dergelijke activiteit hoort niet tot de normale bevoegdheden van de afwikkelingsbewindvoerder. Hij heeft daar de toestemming van alle erfgenamen voor nodig.

De afwikkelingsbewindvoerder moet zich uiteraard  binnen de grenzen van hetgeen in het testament is bepaald bewegen. In de regel is de beloning daarin vastgesteld. Het is dan niet toegestaan dat de afwikkelingsbewindvoerder zichzelf extra honorarium toekent.

Lees verder op:

https://www.noordhollandsdagblad.nl/zaanstreek/boekhouder-verduisterde-deel-erfenis-terugbetaling-van-54000-euro

Comments are closed

%d bloggers liken dit: