Deze zaak waar mr M.C. Jonkman als advocaat voor de huurder bij betrokken was, ging over door de verhuurder gestelde overlast. De huurder procedeerde bij de kantonrechter zonder advocaat. De kantonrechter wees de vordering tot ontruiming van de verhuurder af, maar schreef wel in het vonnis dat, als nog eens overlast door huurder werd veroorzaakt , de ontruiming zou worden toegwezen.

De huurder vond dat hij helemaal geen overlast had veroorzaakt, en wilde in beroep. De huurder vreesde dat, als de verhuurder een tweede ontruimingsprocedure tegen hem zou beginnen, de vordering tot ontruiming zonder meer zou worden toegewezen.

De vraag is of beroep in zo’n geval mogelijk is. Een vereiste voor het instellen van beroep is dat er belang is bij de procedure. Was dat belang er nog wel, nu de ontruiming was afgewezen?

Het Gerechtshof oordeelde dat dat wel het geval was, en vernietigde het vonnis van de kantonrechter omdat zij de gestelde overlast niet bewezen achtte.

Een link naar de uitspraak:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ9799

mr M.C. Jonkman

 

Comments are closed

%d bloggers liken dit: