Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, 7-12-2022

Omwonenden in het prachtige Snouck van Loosenpark in Enkhuizen ondervonden geluidsoverlast door de fontein. De fontein deed volgens omwonenden afbreuk aan de rustige leefomgeving.

De gemeente weigerde handhaving. Voor meting van de geluidbelasting was aangesloten bij artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit. Dat geldt voor inrichtingen, en er wordt vaak bij dit artikel aangesloten als er geen specifieke normen gelden. Op grond van de zo vastgestelde normen werd de grens bepaald op 50 dB op de gevel. Daarvan was geen sprake, bleek uit metingen van de omgevingsdienst. De omwonenden vonden dat een norm van 30 dB binnenshuis moest gelden.

De gemeente werd in het gelijk gesteld. Overigens zal dat voor het eindresultaat niet veel uitmaken, omdat een gemiddelde muur geluid met ongeveer 20 dB reduceert. De fontein kan dus blijven.

Vragen over burenrecht? neem contact op met mr M.C. Jonkman, 0625000951, jonkman@jadvocaten.nl

Comments are closed

%d bloggers liken dit: