Meestal is een welstandstoets aan de orde bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Daarover adviseert de welstandscommissie. Als er een welstandsadvies is dat goed is gemotiveerd hebben bezwaar en beroep meestal geen zin. Het is mogelijk om zelf een welstandsadvies te laten opstellen. De gemeente mag haar besluit op een deugdelijk advies baseren, dus in een procedure heeft dat weinig kans van slagen.

Het ligt anders als het welstandsadvies niet gemotiveerd is; dus als er niet uit af valt te leiden waarom een activiteit in strijd is met de redelijke eisen van welstand.

Dat was het geval in een zaak tegen de gemeente Zaanstad, waarin op 15-03-2023 een vonnis is gewezen, zie: ECLI:NL:RBNHO:2023:1574.

Er was een vergunning aangevraagd voor een dakopbouw, die er hetzelfde uitzag als twee andere dak opbouwen in de straat. De rechter vond dat uit het welstandsadvies niet bleek waarom de dakopbouw in strijd zou zijn met redelijke eisen van welstand. De rechter stelde de gemeente Zaanstad in de gelegenheid om alsnog met een motivering te komen, de gemeente Zaanstad zag daarvan af.

De rechtbank voorzag vervolgens zelf in de zaak, door de vergunning alsnog te verlenen. Heeft u vragen over uw bouwproject en de welstandstoets? Neem contact op met mr M.C. Jonkman, 0625000951, jonkman@jadvocaten.nl.

Tags:

Comments are closed

%d bloggers liken dit: